Πότε γιορτάζει: Κρίστη

Το όνομα Κρίστη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

24/7/2020 Παρασκευή 2020-7-24

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
25/12/2020 Παρασκευή 2020-12-25

γιορτάζει σε 134 ημέρες.