Πότε γιορτάζει: Κρίστη

Το όνομα Κρίστη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

24/7/2020 Παρασκευή 2020-7-24

γιορτάζει σε 180 ημέρες.
25/12/2020 Παρασκευή 2020-12-25

γιορτάζει σε 335 ημέρες.