Πότε γιορτάζει: Κρονίων

Το όνομα Κρονίων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2019 Τετάρτη 2019-10-30

γιορτάζει σε 16 ημέρες.