Πότε γιορτάζει: Κυπαρισσία

Το όνομα Κυπαρισσία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2020 Πέμπτη 2020-11-26

γιορτάζει σε 141 ημέρες.