Πότε γιορτάζει: Κωνσταντία

Το όνομα Κωνσταντία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/5/2024 Τρίτη 2024-5-21

γιόρταζε πριν από 35 ημέρες.
26/12/2024 Πέμπτη 2024-12-26

γιορτάζει σε 184 ημέρες.