Πότε γιορτάζει: Κωνσταντία

Το όνομα Κωνσταντία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/5/2023 Κυριακή 2023-5-21

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
26/12/2023 Τρίτη 2023-12-26

γιορτάζει σε 208 ημέρες.