Πότε γιορτάζει: Κόδρα

Το όνομα Κόδρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/5/2023 Δευτέρα 2023-5-22

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.