Πότε γιορτάζει: Κυρά

Το όνομα Κυρά γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/2/2020 Παρασκευή 2020-2-28

γιόρταζε πριν από 238 ημέρες.