Πότε γιορτάζει: Κύρης

Το όνομα Κύρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

31/1/2022 Δευτέρα 2022-1-31

γιορτάζει σε 11 ημέρες.