Πότε γιορτάζει: Κύρος

Το όνομα Κύρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

31/1/2022 Δευτέρα 2022-1-31

γιορτάζει σε 13 ημέρες.