Πότε γιορτάζει: Λέανδρος

Το όνομα Λέανδρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/3/2020 Παρασκευή 2020-3-13

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.