Πότε γιορτάζει: Λέανδρος

Το όνομα Λέανδρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/3/2019 Τετάρτη 2019-3-13

γιόρταζε πριν από 274 ημέρες.