Πότε γιορτάζει: Λέπτινος

Το όνομα Λέπτινος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/10/2020 Δευτέρα 2020-10-26

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.