Πότε γιορτάζει: Λίζα

Το όνομα Λίζα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

24/4/2019 Τετάρτη 2019-4-24

γιόρταζε πριν από 234 ημέρες.