Πότε γιορτάζει: Λίζα

Το όνομα Λίζα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

24/4/2024 Τετάρτη 2024-4-24

γιορτάζει αύριο.