Πότε γιορτάζει: Λίνα

Το όνομα Λίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

5/5/2024 Κυριακή 2024-5-5
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 79 ημέρες.
5/11/2024 Τρίτη 2024-11-5

γιορτάζει σε 105 ημέρες.