Πότε γιορτάζει: Λίνα

Το όνομα Λίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

16/4/2023 Κυριακή 2023-4-16
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 228 ημέρες.
5/11/2023 Κυριακή 2023-11-5

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.