Πότε γιορτάζει: Λίνα

Το όνομα Λίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

28/4/2019 Κυριακή 2019-4-28
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 206 ημέρες.
5/11/2019 Τρίτη 2019-11-5

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.