Πότε γιορτάζει: Λίνα

Το όνομα Λίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

24/4/2022 Κυριακή 2022-4-24
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 229 ημέρες.
5/11/2022 Σάββατο 2022-11-5

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.