Πότε γιορτάζει: Λίνα

Το όνομα Λίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

19/4/2020 Κυριακή 2020-4-19
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 39 ημέρες.
5/11/2020 Πέμπτη 2020-11-5

γιορτάζει σε 161 ημέρες.