Πότε γιορτάζει: Λίνα

Το όνομα Λίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/5/2021 Κυριακή 2021-5-2
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 210 ημέρες.
5/11/2021 Παρασκευή 2021-11-5

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.