Πότε γιορτάζει: Λίνος

Το όνομα Λίνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2020 Πέμπτη 2020-11-5

γιορτάζει σε 120 ημέρες.