Πότε γιορτάζει: Λίνος

Το όνομα Λίνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2019 Τρίτη 2019-11-5

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.