Πότε γιορτάζει: Λαμπαδός

Το όνομα Λαμπαδός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/7/2019 Παρασκευή 2019-7-5

γιόρταζε πριν από 160 ημέρες.