Πότε γιορτάζει: Λενίτσα

Το όνομα Λενίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

21/5/2019 Τρίτη 2019-5-21

γιόρταζε πριν από 207 ημέρες.