Πότε γιορτάζει: Λενίτσα

Το όνομα Λενίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

21/5/2023 Κυριακή 2023-5-21

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.