Πότε γιορτάζει: Λεπτίνα

Το όνομα Λεπτίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/10/2020 Δευτέρα 2020-10-26

γιόρταζε εχθές.