Πότε γιορτάζει: Λεπτίνα

Το όνομα Λεπτίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/10/2019 Σάββατο 2019-10-26

γιορτάζει σε 12 ημέρες.