Πότε γιορτάζει: Λευκή

Το όνομα Λευκή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/12/2019 Σάββατο 2019-12-14

γιορτάζει σήμερα!