Πότε γιορτάζει: Λεωνίδης

Το όνομα Λεωνίδης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/4/2024 Δευτέρα 2024-4-15

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.