Πότε γιορτάζει: Λεύκιος

Το όνομα Λεύκιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/12/2020 Δευτέρα 2020-12-14

γιορτάζει σε 45 ημέρες.