Πότε γιορτάζει: Λεύκιος

Το όνομα Λεύκιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/12/2019 Σάββατο 2019-12-14

γιορτάζει σήμερα!