Πότε γιορτάζει: Λωραίνη

Το όνομα Λωραίνη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/8/2019 Σάββατο 2019-8-10

γιόρταζε πριν από 124 ημέρες.