Πότε γιορτάζει: Λωραίνη

Το όνομα Λωραίνη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/8/2020 Δευτέρα 2020-8-10

γιορτάζει σε 6 ημέρες.