Πότε γιορτάζει: Λύκιος

Το όνομα Λύκιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

6/7/2019 Σάββατο 2019-7-6

γιόρταζε πριν από 161 ημέρες.