Πότε γιορτάζει: Λώρα

Το όνομα Λώρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/8/2020 Δευτέρα 2020-8-10

γιορτάζει σε 3 ημέρες.