Πότε γιορτάζει: Μάγος

Το όνομα Μάγος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

31/5/2024 Παρασκευή 2024-5-31

γιορτάζει σε 3 ημέρες.