Πότε γιορτάζει: Μάρα

Το όνομα Μάρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/8/2019 Πέμπτη 2019-8-15

γιόρταζε πριν από 94 ημέρες.
21/11/2019 Πέμπτη 2019-11-21

γιορτάζει σε 4 ημέρες.