Πότε γιορτάζει: Μίλων

Το όνομα Μίλων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2019 Κυριακή 2019-11-10

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.