Πότε γιορτάζει: Μαγδαλένα

Το όνομα Μαγδαλένα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

19/5/2023 Παρασκευή 2023-5-19

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
22/7/2023 Σάββατο 2023-7-22

γιορτάζει σε 45 ημέρες.