Πότε γιορτάζει: Μαγδαλένια

Το όνομα Μαγδαλένια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

19/5/2024 Κυριακή 2024-5-19

γιορτάζει σε 32 ημέρες.
22/7/2024 Δευτέρα 2024-7-22

γιορτάζει σε 96 ημέρες.