Πότε γιορτάζει: Μανούσος

Το όνομα Μανούσος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/12/2020 Παρασκευή 2020-12-25

γιορτάζει σε 213 ημέρες.
26/12/2020 Σάββατο 2020-12-26

γιορτάζει σε 214 ημέρες.