Πότε γιορτάζει: Μαριγούλα

Το όνομα Μαριγούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/8/2020 Σάββατο 2020-8-15

γιορτάζει σε 3 ημέρες.
21/11/2020 Σάββατο 2020-11-21

γιορτάζει σε 101 ημέρες.