Πότε γιορτάζει: Μαριωρή

Το όνομα Μαριωρή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/8/2020 Σάββατο 2020-8-15

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
21/11/2020 Σάββατο 2020-11-21

γιορτάζει σε 108 ημέρες.