Πότε γιορτάζει: Μαρούλα

Το όνομα Μαρούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/8/2019 Πέμπτη 2019-8-15

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
21/11/2019 Πέμπτη 2019-11-21

γιορτάζει σε 8 ημέρες.