Πότε γιορτάζει: Νεκτάρης

Το όνομα Νεκτάρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/11/2020 Δευτέρα 2020-11-9

γιορτάζει σε 130 ημέρες.