Πότε γιορτάζει: Νεκτάρης

Το όνομα Νεκτάρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/11/2019 Σάββατο 2019-11-9

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.