Πότε γιορτάζει: Νεκταρούλα

Το όνομα Νεκταρούλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/11/2019 Σάββατο 2019-11-9

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.