Πότε γιορτάζει: Νεοφυτία

Το όνομα Νεοφυτία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

21/1/2022 Παρασκευή 2022-1-21

γιορτάζει αύριο.