Πότε γιορτάζει: Νικολέτα

Το όνομα Νικολέτα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/4/2020 Τρίτη 2020-4-21
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 106 ημέρες.
6/12/2020 Κυριακή 2020-12-6

γιορτάζει σε 123 ημέρες.