Πότε γιορτάζει: Ντίνα

Το όνομα Ντίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/2/2023 Τρίτη 2023-2-14

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.
24/4/2023 Δευτέρα 2023-4-24

γιόρταζε πριν από 44 ημέρες.
21/5/2023 Κυριακή 2023-5-21

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.