Πότε γιορτάζει: Ντίνα

Το όνομα Ντίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/2/2024 Τετάρτη 2024-2-14

γιόρταζε πριν από 62 ημέρες.
24/4/2024 Τετάρτη 2024-4-24

γιορτάζει σε 7 ημέρες.
21/5/2024 Τρίτη 2024-5-21

γιορτάζει σε 34 ημέρες.