Πότε γιορτάζει: Νόρα

Το όνομα Νόρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

21/5/2024 Τρίτη 2024-5-21

γιόρταζε πριν από 35 ημέρες.