Πότε γιορτάζει: Νόρα

Το όνομα Νόρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

21/5/2023 Κυριακή 2023-5-21

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.