Πότε γιορτάζει: Ξένη

Το όνομα Ξένη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

24/1/2022 Δευτέρα 2022-1-24

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
23/9/2022 Παρασκευή 2022-9-23

γιορτάζει σε 245 ημέρες.