Πότε γιορτάζει: Ξενοφώντη

Το όνομα Ξενοφώντη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

26/1/2020 Κυριακή 2020-1-26

γιορτάζει αύριο.
10/4/2020 Παρασκευή 2020-4-10

γιορτάζει σε 75 ημέρες.