Πότε γιορτάζει: Παναγής

Το όνομα Παναγής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/6/2019 Παρασκευή 2019-6-7

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
15/8/2019 Πέμπτη 2019-8-15

γιορτάζει σε 50 ημέρες.