Πότε γιορτάζει: Παντελίνα

Το όνομα Παντελίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/7/2024 Σάββατο 2024-7-27

γιορτάζει σε 13 ημέρες.