Πότε γιορτάζει: Παντελίνα

Το όνομα Παντελίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/7/2020 Δευτέρα 2020-7-27

γιόρταζε πριν από 95 ημέρες.