Πότε γιορτάζει: Παντελίτσα

Το όνομα Παντελίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/7/2024 Σάββατο 2024-7-27

γιορτάζει σε 12 ημέρες.