Πότε γιορτάζει: Παρέσσα

Το όνομα Παρέσσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2020 Πέμπτη 2020-11-26

γιορτάζει σε 141 ημέρες.