Πότε γιορτάζει: Παρασκευή

Το όνομα Παρασκευή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/7/2024 Παρασκευή 2024-7-26

γιορτάζει σε 12 ημέρες.