Πότε γιορτάζει: Παρεσίνα

Το όνομα Παρεσίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2023 Κυριακή 2023-11-26

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.