Πότε γιορτάζει: Παρεσίνα

Το όνομα Παρεσίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2024 Τρίτη 2024-11-26

γιορτάζει σε 154 ημέρες.