Πότε γιορτάζει: Παρεσσία

Το όνομα Παρεσσία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2021 Παρασκευή 2021-11-26

γιορτάζει σε 122 ημέρες.