Πότε γιορτάζει: Παρεσσία

Το όνομα Παρεσσία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2022 Σάββατο 2022-11-26

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.