Πότε γιορτάζει: Πατρίκιος

Το όνομα Πατρίκιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

19/5/2023 Παρασκευή 2023-5-19

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.