Πότε γιορτάζει: Πατρίτσα *

Το όνομα Πατρίτσα * γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2023 Παρασκευή 2023-11-10

γιορτάζει σε 47 ημέρες.