Πότε γιορτάζει: Πατρίτσιος

Το όνομα Πατρίτσιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

19/5/2023 Παρασκευή 2023-5-19

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.