Πότε γιορτάζει: Πηγάσιος

Το όνομα Πηγάσιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/11/2019 Σάββατο 2019-11-2

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.